• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đường sắt


Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế

 

Công văn 2736/BGTVT-HTQT năm 2019 về triển khai Thỏa thuận giữa Việt Nam - Lào về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 2736/BGTVT-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2736/BGTVT-HTQT
V/v triển khai Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình;
- Cục Đường sắt Việt Nam.

Được sự đồng ý của Chính phủ và nhân chuyến thăm nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã ký Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, có hiệu lực từ ngày 24/02/2019.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng gửi bản sao Thỏa thuận nêu trên và đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Các Vụ: KHĐT, VT;
- Cổng TTĐT
đ công bố;
- VPB lưu bản gốc dự th
o Thỏa thuận;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2736/BGTVT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 26/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2736/BGTVT-HTQT

715

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410121