• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2743/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2743/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam.
(P 314, Nhà A2, số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2020/CV-VSTA ngày 12/3/2020 của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam về vướng mắc liên quan đến việc tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại mặt hàng hạt giống rau, dưa.

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì:

- Nội dung Chương 12 quy định “Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô”

- Chú giải pháp lý 3 Chương 12:

“Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tăm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là "hạt để gieo trồng".

Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dng đối với những loại sau, cho dù dùng đ gieo trồng:

... (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11 ”

- Tham khảo nội dung Chú giải tổng quát chương 12:

“Nhóm 12.01 đến 12.07 gồm các loại hạt và quả dùng cho quá trình chiết xuất (bằng áp lực hoặc bằng dung môi) dầu và mỡ dùng cho công nghiệp hoặc thực phẩm, dù chúng dùng cho mục đích này, cho việc làm giống hoặc cho các mục đích khác”

- Nội dung nhóm 12.07 quy định: “Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa v mảnh”.

Các loại hạt dưa và hạt bí là hạt có dầu. Đối chiếu với nội dung chú giải nêu trên thì các mặt hàng hạt giống dưa, hạt giống bí, dùng để gieo trồng được phân loại thuộc nhóm 12.07.

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về mã số hàng hóa đối với các mặt hàng hạt giống dưa, bí đỏ... tại các công văn số 3726/TCHQ-TXNK ngày 06/6/2019, số 7952/TXNK-PL ngày 30/8/2019 và số 2248/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2020 ính kèm).

2. Về việc Bảng mã s HS đi với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Phụ lục 03 Thông tư s 24/2017/TT-BNNPTNT không phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và kiến nghị áp dụng mức thuế suất 0% đối với mặt hàng giống cây trồng.

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam và sẽ báo cáo Bộ Tài chính có văn bản trao đi với Bộ NNPTNT để rà soát, thống nhất lại danh mục Bảng mã số HS nêu trên và đề xuất Chính phủ sửa đổi mức thuế suất ưu đãi tại Nghị định số 125/2017/NĐ- CP ngày 16/11/2017 để phù hợp đối với mặt hàng giống cây trồng (hạt giống dưa, hạt giống bí đỏ...), đảm bảo thống nhất trong thực hiện chính sách.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.H Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2743/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2743/TCHQ-TXNK

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441914