• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 2759/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2759/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2759/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc đối với PTVT xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 1112/HQNA-NV ngày 21/4/2020 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào trong thời gian thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thời gian qua, Chính phủ Lào đã áp dụng một số các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến hoạt động tại các cửa khẩu biên giới. Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2144/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2020, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 1346/GSQL-GQ5 ngày 26/3/2020 và công văn số 1574/GSQL-GQ5 ngày 08/4/2020 để thông báo, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh biên giới giáp Lào thực hiện các quy định liên quan đến phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào trong thời gian thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên và quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Trường hợp không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải đúng thời hạn quy định, khi có tài liệu xác định thuộc trường hợp bất khả kháng do Chính phủ Lào áp dụng biện pháp tạm dừng xuất nhập cảnh (trừ phương tiện vận tải hàng hóa) hoặc người điều khin phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại thời điểm phương tiện vận tải phải tái xuất, tái nhập thì không xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết, thực hiên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh biên giới giáp Lào (t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2759/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2759/TCHQ-GSQL

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441767