• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá nhân công xây dựng

 

Công văn 2785/BXD-KTXD năm 2014 về phụ cấp lưu động trong đơn giá nhân công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2785/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2785/BXD-KTXD
V/v: Phụ cấp lưu động trong đơn giá nhân công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 129/CV-KHTH ngày 22/8/2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Quảng Nam về việc áp dụng phụ cấp lưu động trong đơn giá nhân công xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo ngành nghề cần sử dụng.

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường xuyên phải di chuyển theo các công trình xây dựng. Vì vậy trong đơn giá nhân công xây dựng có phụ cấp lưu động (đây là khoản phụ cấp nhằm bù đắp kinh phí sinh ra khi công nhân phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở). Việc áp dụng mức phụ cấp lưu động để tính đơn giá làm căn cứ lập dự toán xây dựng công trình là bao nhiêu các bên phải căn cứ vào quy định của nhà nước. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Quảng Nam căn cứ hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 15. Lập đơn giá xây dựng công trình

1. Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở giá thị trường hoặc mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng và các yếu tố chi phí có liên quan cụ thể đến công trình như sau:

a) Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình;

b) Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tính theo từng ngành nghề cần sử dụng;

c) Giá ca máy và thiết bị thi công được xác định theo công trình cụ thể và theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc theo mặt bằng thị trường giá ca máy phổ biến.

2. Đối với những công trình xây dựng (kể cả các công trình sử dụng nguồn vốn ODA) có yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài, vật tư, vật liệu nhập khẩu, thiết bị thi công nhập khẩu và các yêu cầu đặc thù khác thì đơn giá xây dựng được lập bổ sung các chi phí theo điều kiện thực tế và đặc thù của công trình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2785/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2785/BXD-KTXD

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
255844