• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2786/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2786/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2218/2019/EIBHCM-GĐ ngày 14/6/2019 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam về việc đăng ký tham gia đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 5/02/2020, Bộ Tài chính có công văn số 1057/BTC-TCHQ gửi Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến về việc lựa chọn Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam là đại lý hoàn thuế GTGT tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 23/3/2020, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 1659/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài chính, theo đó: “Eximbank chưa được cấp phép thực hiện “đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 106 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)” Căn cứ ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chưa đủ điều kiện là đại lý hoàn thuế GTGT tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2786/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2786/TCHQ-TXNK

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442204