• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2795/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc thuế tiêu thụ đặc biệt hệ thống điều hòa không khí và thông gió nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 2795/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2795/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan.
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội.

Tr lời công văn số 095/BQLDA-TBCĐ ngày 4/3/2014 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình mới về việc vướng mc thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) các lô hàng thiết bị nhập khẩu để cung cấp và lắp đặt cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió có công suất trên 90.000 BTU, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Yêu cầu Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện thông quan kịp thi đối với các lô hàng thiết bị nhập khẩu để cung cp và lắp đặt cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió công trình Nhà Quc hội và hội trường Ba Đình mới là hệ thống điều hòa trung tâm công suất trên 90.000 BTU; không thu thuế TTĐB đối với các lô hàng thiết bị nhập khẩu nêu trên theo quy định của Luật thuế TTĐB.

Trường hợp gặp vướng mắc khó khăn phải báo cáo Bộ Tài chính bằng văn bản để được giải quyết kịp thời.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hải phòng và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Vụ CST; Vụ PC (BTC);
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (16)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2795/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2795/BTC-TCHQ

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235895