• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 28/BXD-GĐ năm 2016 về phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 28/BXD-GĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/BXD-GĐ
V/v phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6005/SXD-QLCL ngày 20/10/2016 của Quý Sở về việc đề nghị hướng dẫn phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình cấp III, IV thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Phạm Minh Hà

 

 

Điều 54. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Căn cứ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Minh Hà
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 28/BXD-GĐ

333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331498