• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2801/BNN-HTQT năm 2013 phối hợp tổ chức đào tạo quốc tế và họp thường niên của Trung tâm phát triển nông thôn tổng hợp vùng Châu Á-Thái Bình Dương (CIRDAP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2801/BNN-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/BNN-HTQT
V/v Phối hợp tổ chức đào tạo quốc tế và họp thường niên của CIRDAP

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I;
- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Báo cáo của Đoàn công tác tham dự cuộc họp thường niên Ủy ban kỹ thuật lần thứ 28 (TC-28), Trung tâm phát triển nông thôn tổng hợp vùng Châu Á-Thái Bình Dương (CIRDAP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

1. Giao Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ chuẩn bị cơ sở vật chất/trang thiết bị hiện có của trường để chuẩn bị cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp thường niên của Ủy ban kỹ thuật lần thứ 29 (TC-29) của CIRDAP vào khoảng tháng 5 năm 2014 tại trường. Dự kiến có khoảng 40-50 đại biểu quốc tế đến từ 15 nước thành viên của CIRDAP và một số quan sát viên đến từ các Tổ chức quốc tế liên quan tham dự.

2. Giao Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với CIRDAP tổ chức mỗi năm 01 khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn (khoảng 10 ngày) tại Trường cho các cán bộ đến từ 15 nước thành viên của CIRDAP trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương. Dự kiến có khoảng 30 người/khóa.

Về kinh phí:

- CIRDAP sẽ tài trợ vé máy bay quốc tế khứ hồi, tiền tiêu vặt cho các cán bộ tham dự đào tạo và các chi phí cho giảng viên quốc tế theo chủ đề cụ thể được thống nhất với phía Việt Nam hàng năm.

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính và Kế hoạch hướng dẫn và hỗ trợ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I lập kế hoạch hàng năm và chuẩn bị kinh phí đối ứng liên quan để tổ chức chương trình đào tạo nêu trên theo các quy định hiện hành. Vụ Hợp tác quốc tế hỗ trợ các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT (BCK).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Kim Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2801/BNN-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Kim Long
Ngày ban hành: 18/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2801/BNN-HTQT

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194514