• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 2801/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2801/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/TCHQ-VP
V/v thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm), Tổng cục Hải quan yêu cầu như sau:

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục:

a) Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Lưu ý việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không được cao hơn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

b) Rà soát lại nhu cầu, tăng cường quản lý mua sắm trang, thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trục lợi, tiêu cực trong mua sắm.

c) Các nội dung liên quan đến thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới: Tiếp tục thực hiện theo công văn hướng dẫn số 2441/TCHQ-VP ngày 17/4/2020, số 2626/TCHQ-VP ngày 24/4/2020, số 2655/TCHQ-VP ngày 27/4/2020.

2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chủ trì:

a) Thực hiện mục 6 Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020.

b) Chủ động theo dõi, bám sát chỉ đạo từ Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế đối với nội dung “bãi bỏ giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ” nêu tại mục 7 Thông báo số 170/TB- VPCP ngày 28/4/2020 để triển khai các nội dung liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai ( để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Lưu: VT, VP (TH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trần Hiệu

 

Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:
...

6. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện ngay các thủ tục cần thiết, tháo gỡ ngay các rào cản để xuất khẩu khẩu trang y tế, các trang thiết bị, vật tư y tế, lưu ý việc quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị (như Tập đoàn Vingroup, Đại học Điện lực và nhiều đơn vị khác) đã nghiên cứu sản xuất máy thở, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch trong nước và xuất khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:
...

7. Đồng ý bãi bỏ giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ khẩn trương lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về việc này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2801/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Trần Hiệu
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2801/TCHQ-VP

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442205