• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 2818/TCT-CS năm 2013 giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2818/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/TCT-CS
V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Hidico;
(Đ/c: tầng 3, tòa nhà số 12 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 23/HIDICO-LAND-TCKT ngày 24/4/2013 của Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nhà HIDICO hỏi về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 24/7/2013, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã có công văn số 886/CT-KTT báo cáo kết quả xử lý số thuế GTGT kê khai khấu trừ của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Hidico và công văn số 23/HIDICO-LAND-TCKT ngày 24/04/2013 của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Hidico đề nghị hướng dẫn về việc xác định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 886/CT-KTT ngày 24/7/2013 thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã có Quyết định số 306/QĐ-CT-KTNB ngày 22/5/2013 về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà HIDICO.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: Khiếu nại, tố cáo:

"Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định của cơ quan quản lý thuế, hành vi hành chính của công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình".

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Hidico không thống nhất với Quyết định số 306/QĐ-CT-KTNB ngày 22/5/2013 nêu trên thì Công ty có quyền khiếu nại về Quyết định của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Hidico được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Điều 116. Khiếu nại, tố cáo

1. Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định của cơ quan quản lý thuế, hành vi hành chính của công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2818/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2818/TCT-CS

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206191