• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2819/TCT-KK năm 2014 kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2819/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2819/TCT-KK
V/v: kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Bắc Á
- Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1203/2014/CV-VNCB đề ngày 07/5/2014 của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và công văn số 150/2014/CV-BacABank đề ngày 05/05/2014 của Ngân hàng TMCP Bắc Á nêu vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á có chi nhánh là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì chi nhánh tại thành phố Cần Thơ không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung tại trụ sở chính cả phần thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của chi nhánh.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bắc Á được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Lưu: VT, KK.5

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế
...
c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2819/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2819/TCT-KK

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241211