• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Nhà ở xã hội

 

Công văn 282/BXD-QLN năm 2015 đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở xã hội liền kề thấp tầng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách dành cho các hộ gia đình chính sách thuộc Binh đoàn 15 do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 282/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/BXD-QLN
V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng

Ngày 30/12/2014, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng có văn bản số 840/BTL-KH đề nghị có ý kiến chấp thuận đối với đề xuất đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, bằng nguồn vốn ngoài ngân sách dành cho các hộ gia đình chính sách thuộc Binh đoàn 15, tại số 15K Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm c, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định về thẩm quyền chấp thuận tiêu chuẩn thiết kế đối với dự án phát triển nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi chấp thuận cho phép chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng.

Do đó, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng phải báo cáo với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn việc triển khai thực hiện. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu hồ sơ của Dự án và có ý kiến sau khi Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến đồng thuận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng tại văn bản số 840/BTL-KH./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ Quốc phòng;
- Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

 

Điều 4. Tiêu chuẩn thiết kế
...

2. Trường hợp dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì phải thực hiện theo quy định sau đây:
...

c) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi chấp thuận cho phép chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng. Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

Nhà ở xã hội liền kề thấp tầng phải bảo đảm quy định diện tích đất xây dựng mỗi căn nhà không vượt quá 70m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2, 0 lần và phù hợp với quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 282/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 282/BXD-QLN

292

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266359