• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa


 

Công văn 2822/VP-KTTH năm 2018 về chuẩn bị Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2822/VP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2822/VPCP-KTTH
V/v chuẩn bị Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 19/BTC-TCHQ ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại gắn với phát triển logistics, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng nội dung Báo cáo phục vụ Hội nghị, trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó triển khai các công việc tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg.CP, các Vụ: TH, CN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2822/VP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 28/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2822/VP-KTTH

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378334