• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2825/VPCP-CN năm 2018 về xuất khẩu đá vôi dạng khối tồn kho do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2825/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/VPCP-CN
V/v xuất khẩu đá vôi dạng khối tồn kho

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 295/BXD-VLXD ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc xuất khẩu đá vôi dạng khối tồn kho của Công ty TNHH Mạnh Trang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
Trợ lý TTgCP, Tổng GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2). Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2825/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2825/VPCP-CN

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378471