• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2845/TCT-KK năm 2013 gia hạn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2845/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2845/TCT-KK
V/v gia hạn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 22042013/KT ngày 22/4/2013 của Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Đà Nẵng về việc gia hạn thuế GTGT theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1c Điều 5 và Khoản 4 Điều 5 Chương II Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty xi măng CHINFON (Hải Phòng) có ngành nghề kinh doanh là sản xuất xi măng, việc tiêu thụ xi măng Công ty giao cho các chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM thực hiện thì các Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM được gia hạn nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC đối với các sản phẩm xi măng do Công ty sản xuất và giao cho Chi nhánh bán ra.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn thực hiện theo đúng văn bản pháp luật về thuế, các văn bản quy phạm pháp luật khác và theo nội dung công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Đà Nẵng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Chương II THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 5. Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:
...
c) Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.
...
4. Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói (không phân biệt theo quy mô doanh nghiệp và số lao động) được gia hạn nộp thuế GTGT hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 Điều này được xác định như sau:

a) Số thuế GTGT được gia hạn là số thuế GTGT phải nộp đối với sản phẩm là nhà ở, sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài các sản phẩm được gia hạn thì số thuế GTGT được gia hạn của tháng được xác định như sau:

Thuế GTGT được gia hạn = Số thuế GTGT phát sinh phải nộp trên Tờ khai của tháng được gia hạn x (Doanh thu chịu thuế GTGT của sản phẩm là nhà ở, sắt, thép, xi măng, gạch, ngói / Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT)

b) Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng xác định theo hướng dẫn tại điểm a Khoản này để xác định số thuế GTGT phải nộp phát sinh đối với sản phẩm là nhà ở, sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2845/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2845/TCT-KK

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207172