• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 2848/ĐKVN-VAQ năm 2020 về hiệu lực của TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2848/ĐKVN-VAQ
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2848/ĐKVN-VAQ
V/v hiệu lực của TCVN 6211:2003 TCVN 7271:2003 .

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)
(Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Phúc đáp văn bản số 4955/TCHQ-TXNK ngày 27/07/2020 của Tổng cục Hải quan liên quan đến hiệu lực áp dụng của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6211:2003 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa” và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 “Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô “Phân loại theo mục đích sử dụng”, Cục Đăng kiểm Việt Nam xin trả lời như sau:

Ngày 14/08/2020 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản số 2575/ĐKVN-VAQ gửi Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) để tham vấn ý kiến về hiệu lực của hai Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6211:2003 TCVN 7271:2003 . Ngày 17/08/2020 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được văn bản số 607/TCCL-TC1 ngày 14/08/2020 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trả lời về hiệu lực của hai Tiêu chuẩn này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi kèm văn bản số 607/TCCL-TC1 để Tổng cục Hải quan xem xét, tổng hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Đặng Việt Hà;
- Phòng PC-KHCN;
- Lưu: VP, VAQ.

CỤC TRƯỞNG
Trần Kỳ Hình

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2848/ĐKVN-VAQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam   Người ký: Trần Kỳ Hình
Ngày ban hành: 27/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2848/ĐKVN-VAQ

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452973