• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Kinh doanh xuất khẩu gạo

 

Công văn 2849/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2849/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2849/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 29/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ v giải pháp điu hành xut khu gạo trong thời gian tới, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kể từ 0h00 ngày 1/5/2020,

1. Việc xuất khẩu gạo trở lại bình thường theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

2. Gạo chỉ được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không) có sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

3. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với gạo xuất khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ quan hải quan tạo mọi thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu gạo, tuân thủ pháp luật về hải quan.

Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế cho các văn bản của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công Thư
ơng (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục QLRR, Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
- Hiệp hội Lư
ơng thực Việt Nam;
(Đ/c: 62 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, TPHCM);
- Website Hải quan (để đăng tải);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, GSQL(3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2849/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2849/TCHQ-GSQL

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441758