• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Công văn 2864/VPCP-V.I năm 2018 về biểu dương, khen thưởng lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2864/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2864/VPCP-V.I
V/v biểu dương, khen thưởng các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 66/BC-VPTT ngày 19 tháng 3 năm 2018 về việc biểu dương, khen thưởng các lực lượng chức năng tham gia đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (sao gửi kèm theo); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến như sau:

Biểu dương lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng liên quan đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tnh Hà Tĩnh. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có hình thức khen thưởng phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
-
UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).
ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2864/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 29/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2864/VPCP-V.I

460

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378473