• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2867/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn công tác lập dự toán xây dựng của Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2867/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2867/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn một số nội dung trong công tác lập dự toán xây dựng của Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 405/2015/CV-BOTCBĐ ngày 16/10/2015 của Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng đề nghị hướng dẫn áp dụng một số công tác trong việc lập dự toán xây dựng của Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về hệ số điều chỉnh giá ca máy, thiết bị thi công trong điều kiện vùng nước mặn, nước lợ:

Việc tính toán, xác định giá ca máy, thiết bị thi công phải đáp ứng một trong các nguyên tắc xác định giá ca máy đó là xác định cho từng công trình, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công (độ mặn khí quyển, địa hình và các điều kiện tương tự), biện pháp thi công, thời gian xây dựng của công trình và mặt bằng giá ca máy trên thị trường. Ngày 08/10/2015 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1134/QĐ-BXD về việc Công bố các mức hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, trong đó đã quy định đối với máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao, định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05.

2. Về đơn giá công nhân xây dựng:

Thông tư số 01/2015/TT-BXD phân loại nhóm nhân công trong xây dựng theo loại công tác xây dựng cần thực hiện, không phân loại theo loại công trình cần xây dựng.

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng phân loại nhóm công nhân trong xây dựng theo loại công tác xây dựng cần thực hiện. Nhóm công nhân trong xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD. Theo đó, việc Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng áp dụng hệ số lương nhóm 2 để tính toán đơn giá nhân công cho các công tác xây dựng nêu tại văn bản số 405/2015/CV-BOTCBĐ là phù hợp, ngoại trừ thợ vận hành các loại máy xây dựng là công nhân nhóm I.

Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2867/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Công văn 2867/BXD-KTXD hướng dẫn 2 vấn đề sau:

Về hệ số điều chỉnh giá ca máy, thiết bị thi công trong điều kiện vùng nước mặn, nước lợ:

Việc tính toán, xác định giá ca máy, thiết bị thi công phải đáp ứng một trong các nguyên tắc xác định giá ca máy đó là xác định cho từng công trình, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công (độ mặn khí quyển, địa hình và các điều kiện tương tự), biện pháp thi công, thời gian xây dựng của công trình và mặt bằng giá ca máy trên thị trường. 

Về đơn giá công nhân xây dựng:

Việc Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng áp dụng hệ số lương nhóm 2 để tính toán đơn giá nhân công cho các công tác xây dựng nêu tại văn bản số 405/2015/CV-BOTCBĐ là phù hợp, ngoại trừ thợ vận hành các loại máy xây dựng là công nhân nhóm I.

Từ khóa: Công văn 2867/BXD-KTXD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297804