• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2870/BNN-KHCN năm 2013 ý kiến về số liệu kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2005 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2870/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2870/BNN-KHCN
V/v ý kiến về số liệu kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2005

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Khí tượng thủy văn và BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phúc đáp công văn số 524/KTTVBĐKH ngày 30/5/2013 của Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng số liệu kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2005, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: các số liệu về hoạt động canh tác lúa đã được Tổng cục Thống kê công bố, và Quý Cục có thể sử dụng số liệu này trong kiểm kê phát thải khí nhà kính.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT để Cục Khí tượng thủy văn và BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2870/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2870/BNN-KHCN

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195124