• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2879/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2879/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/ CT-TTHT
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn
Địa chỉ: 199 đường 16, P. BÌnh Trị Đông B, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0301413755

 

Trả lời văn bản ngày 06/32015 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 21 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày và tờ khai hàng hóa nhập khẩu đính kèm có nhập khẩu lô hàng máy tính và phần mềm máy tính (thiết bị điều khiển từ xa RTU 560 có trang bị bộ xử lý lập trình để điều khiển từ xã (hữu tuyến) các trạm truyền tải và phân phối điện) có tổng trị giá là 1.449.801.969,72 đồng, cơ quan Hải quan đã thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu với thuế suất 10% trên tổng giá trị hàng hóa thì khi bán ra, Công ty lập hóa đơn GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% trên tổng giá trị hàng hóa (chưa có thuế GTGT).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 4;
- Lưu VT-TTHT.
- 578-2129210
(Nam-GTGT-TBĐ)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2879/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 02/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2879/CT-TTHT

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278812