• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 288/TCT-KK năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 288/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 2725/CT-TTr ngày 24/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào qua kiểm tra thuế tại Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú (mã số thuế 6001083137), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có các Công văn:

- Công văn số 5744/TCT-KK ngày 12/12/2016 gửi Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú và Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Công văn số 967/TCT-KK ngày 23/3/2018 gửi ông Nguyễn Văn Túy (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú) và Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và đã được trả lời tại các Công văn của Tổng cục Thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng

Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS,

KTNB (TCT);
- Website T
CT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ

K TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 288/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lê Thu Mai
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 288/TCT-KK

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407111