• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 2887/QLCL-CL2 năm 2015 về kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 2887/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2887/QLCL-CL2
V/v kiểm tra ATTP tại chợ đầu mối

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 588/CCQL ngày 03/11/2015 của Chi cục về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các hộ kinh doanh nằm trong chợ đầu mối nông sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ, việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm. Do đó nếu các hộ kinh doanh trong chợ đầu mối, đấu giá nông sản (có Giấy đăng ký kinh doanh) có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đề nghị Chi cục kiểm tra, nếu đạt thì cấp giấy.

- Biểu mẫu kiểm tra: Căn cứ Biểu mẫu BB 3.5 quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 (Thông tư số 45); Tiêu chí kiểm tra, đánh giá dựa vào quy định tại Điều 14, Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014 “Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản”.

- Trình tự thủ tục kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 45.

Đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CL2

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

Điều 14. Yêu cầu đối với hộ, cơ sở kinh doanh tại chợ

1. Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm tại chợ phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm tại chợ phải được khám sức khỏe và có xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

3. Vệ sinh, sạch sẽ trước khi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh chung, không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi trong khu vực kinh doanh tại chợ.

4. Thực hiện việc quét dọn, tẩy rửa, khử trùng sau khi kết thúc kinh doanh trong ngày tại địa điểm kinh doanh của mình.

5. Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ chứa đựng sản phẩm sạch, đảm bảo không là nguồn gây ô nhiễm cho sản phẩm.

6. Không bày bán sản phẩm đã sơ chế, chế biến trực tiếp trên nền chợ.

7. Chỉ sử dụng các hóa chất tẩy rửa, sát trùng theo quy định của Bộ Y tế để vệ sinh các trang thiết bị, dụng cụ.

8. Trường hợp có sử dụng phụ gia thực phẩm trong bảo quản, xử lý sản phẩm phải theo đúng hướng dẫn loại dùng cho thực phẩm, có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (quy định tại Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm).

9. Chấp hành sự kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, hàng hóa buôn bán tại chợ của các cơ quan, quản lý nhà nước và ban quản lý chợ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi tắt là cơ sở), trừ các trường hợp sau:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

b) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

c) Bán hàng rong;

d) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2887/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 19/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2887/QLCL-CL2

2.344

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295886