• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2890/VPCP-QHQT năm 2015 về cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ Lào vào Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2890/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890/VPCP-QHQT
V/v cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ Lào vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản số 3590/BCT-KV1 ngày 14 tháng 4 năm 2015 số 2432/BCT-KV1 ngày 12 tháng 3 năm 2015; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2777/BNN-CB ngày 06 tháng 4 năm 2015 về việc cấp hạn ngạch thuế quan nhập khu đường từ Lào vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên về việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào vào Bản Thỏa thuận về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào với số lượng 50.000 tấn, thuế suất trong hạn ngạch 2,5%.

2. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định phương thức điều hành nhập khẩu đường và hướng dẫn về thuế suất trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo đúng quy định của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: KTTH, KTN, TH, HC;
-
Lưu: VT, QHQT (3). HQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2890/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2890/VPCP-QHQT

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272583