• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Công văn 2909/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 2909/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2909/CT-TTHT
V/v hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức
(Địa chỉ: 33 Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, MST: 0105000173)

Trả lời công văn số 05/VIDEB-CV/2017 đề ngày 24/05/2017 và công văn số 0109/VTDEB-CV/2017 ngày 21/09/2017 của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức hỏi về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bsung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ công văn số 153/TCT-CS ngày 10/1/2018 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện mua bất động sản tại các dự án Lotus Residences của công ty Syrena Hạ Long thuộc tập đoàn BIM Group, dự án Cocobay tại TP Đà Nng của chủ đầu tư The EMPIRE thuộc tập đoàn Thành Đô, dự án Golfland của chủ đầu tư Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup và ký hợp đồng hợp tác với các công ty trên để cho thuê bất động sản này thu li nhuận thì Công ty không phải chủ dự án hay chủ đầu tư của các dự án nêu trên, mà đây chỉ là hoạt động kinh doanh của Công ty. Do vậy, hoạt động mua bất động sản tại các dự án nêu trên của Công ty không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bsung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức liên hệ với Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Hoàn Kiếm;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
(6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2909/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2909/CT-TTHT

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376055