• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa


 

Công văn 2909/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng "Xe nâng người" do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2909/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2909/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn công văn số 15264/HQHP-TXNK ngày 08/11/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc phân loại các mặt hàng “Xe nâng người”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

1. Công văn số 15264/HQHP-TXNK nêu trên mô tả mặt hàng là: Xe nâng người cắt kéo GS2646 (Self- Propelled-Scisor), thiết kế hai cửa xe, vận hành bằng điện 24V, chuyên dùng để hỗ trợ nâng người, tiếp cận với những vị trí thi công trên cao, có thể tiếp cận độ cao khoảng hơn 9m. Khả năng tải của xe có thể dễ dàng di chuyển trên các nền bằng phẳng, tốc độ tối đa 3.5 km/giờ. Xe tự hành, không tham gia giao thông, dùng cho các công trình thi công trong nhà, những nơi không gian hẹp, đất bằng phẳng, xe thường được sử dụng trong các ứng dụng như: lắp đặt điện, tu sửa nhà xưởng, trang bị ngoại thất lắp đặt cửa, mái nhà... .

Tài liệu gửi kèm theo công văn số 15264/HQHP-TXNK cho thấy mặt hàng có cơ cấu di chuyển chỉ là phụ, không có buồng lái, phạm vi di chuyển hẹp, khi hoạt động cần phải có 4 chân chống cố định.

2. Đặc điểm mặt hàng nêu trên phù hợp phân loại vào nhóm 84.28 “Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy (lift), thang cuốn, băng tải, thùng cáp treo)”, phân nhóm 8428.90 “- Máy khác”, mã số 8428.90.90 “- - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2909/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2909/TCHQ-TXNK

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442209