• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2912/UBND-KT năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 2912/UBND-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2912/UBND-KT
V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Xây dựng; Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội; Cục Thuế thành phố Hà Nội; Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;
- Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT Hà Nội;
- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ.

Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới. Đồng thời để thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị quản lý tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tổ chức triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai các sự kiện liên đến hoạt động thương mại điện tử và TTKDTM.

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Amazon Global Selling, Google... tổ chức hội thảo hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp cận với các sàn giao dịch thương mại điện tử, cập nhật kiến thức số, tăng hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử góp phần đạt chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa được giao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội.

- Tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường nội dung số, bao gồm ngành công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về TTKDTM, bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán đến người dân, doanh nghiệp.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ phát triển thương mại điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh.

4. Sở Du lịch:

Có các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong đó chú trọng tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch ứng dụng thương mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử vào công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm du lịch.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các ứng dụng tham gia truy suất nguồn gốc, thương mại điện tử trong nông sản, khuyến khích các cơ sở sản xuất tiêu biểu, hệ thống phân phối uy tín tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, sử dụng các công cụ trong thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

- Tổ chức các chương trình đào tạo kiến thức, kĩ năng ứng dụng, giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, các biện pháp an toàn thông tin.

- Triển khai các hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp quy trình kinh doanh trực tiếp từ nhà sản xuất đến người phân phối và khách hàng thông qua mạng Internet (mô hình B2B và B2C).

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm với thương mại điện tử để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

- Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, tăng cường giao thương với các khu vực khác.

- Tiếp tục tiến hành sửa đổi, cập nhật và hoàn thiện về cả tính năng, nội dung và hình thức của trang www.chonhaminh.gov.vn và ứng dụng trên nền tảng di động (app mobile) của Chợ đồng bộ hiệu quả; Phát triển 01 mô hình Logistic cho hàng hóa giao dịch trên Chợ nhà mình.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khuyến khích doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trực tuyến, sử dụng các dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký doanh nghiệp, sử dụng Website/ứng dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ các nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thương mại điện tử, công trình phục vụ hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Văn hóa và Thể thao:

Xây dựng và triển khai Quy tắc ứng xử văn minh, hiện đại trong giao dịch điện tử, mua bán hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng.

8. Sở Y tế:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, bệnh viện phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện chi tiêu công, thu viện phí,...bằng phương thức TTKDTM.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trường học phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các hình thức thẻ học đường để thu học phí, các dịch vụ và các khoản chi tiêu công bằng phương thức TTKDTM.

10. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng quản lý phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn phát triển các loại thẻ phi vật lý, thẻ không tiếp xúc để thu phí cầu đường, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, đi taxi,...

11. Sở Xây dựng:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị thu giá dịch vụ nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện thu bằng phương thức TTKDTM.

12. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội:

Tiếp tục thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế thông qua các phương tiện thanh toán điện tử; đẩy mạnh kết nối với Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại thực hiện thu/chi trả bảo hiểm xã hội đạt cấp độ 4; chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu vào tài khoản cho các đối tượng thụ hưởng.

13. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Phối hợp Sở Công Thương xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng phương án báo cáo cấp thẩm quyền để triển khai trên toàn địa bàn Thành phố phương thức nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

- Tiếp tục phối hợp, nắm bắt tình hình, xây dựng các phương án cụ thể theo lộ trình thực hiện của Tổng cục Thuế, đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Nghị định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền của hộ cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định.

14. Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

- Vận hành hiệu quả “Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS”; Đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7; nộp lệ phí hải quan điện tử; Đề án Quản lý, giám sát hàng hóa tại kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không, địa điểm chịu sự giám sát của Hải quan.

- Phối hợp với các Sở, Ngành và chủ đầu tư để thúc đẩy tiến độ xây dựng kho bãi, địa điểm kiểm tra theo Đề án “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại của Cục Hải quan thành phố Hà Nội”.

15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Khuyến khích các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán phát triển các giải pháp thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các, tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, ngân hàng nước ngoài trên địa bàn:

+ Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán/chuyển tiền điện tử hiện đại, dễ sử dụng, tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán mua bán hàng hóa dịch vụ cũng như thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn, viện phí, cước điện thoại, viễn thông, truyền hình cáp, chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

+ Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các phương tiện TTKDTM cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và lợi ích của TTKDTM trong phát triển thương mại điện tử nhằm tăng cường sử dụng thẻ thanh toán, ví điện tử trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ; Tiếp cận và phát triển dịch vụ thẻ đối với khách hàng ở khu vực nông thôn.

+ Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong giao dịch TTKDTM; có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh rủi ro, thủ đoạn gian lận; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống máy ATM, POS, tăng cường hệ thống an toàn, bảo mật.

+ Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh các phương thức thanh toán điện tử như ngân hàng trực tuyến, thanh toán qua Internet, điện thoại di động, thẻ thanh toán không tiếp xúc và chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, thanh toán không tiếp xúc trên di động, thanh toán trường gần (NFC) trên di động, thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, thanh toán số và thương mại dựa trên thiết bị điện tử.

16. UBND quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại.

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường sử dụng các phương tiện TTKDTM trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Ngân hàng thương mại và các trung gian thanh toán trên địa bàn được tiếp cận và triển khai các phương thức TTKDTM.

17. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển IDE):

- Xây dựng và phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc trực tuyến sử dụng mã hình QR in trên tem chống giả theo “Quy trình xác thực chống hàng giả”.

- Vận hành Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc trực tuyến tại địa chỉ mạng http://check.net.vn; phối hợp các sở, ngành Thành phố tổ chức chuyển giao công nghệ để quản trị tài khoản trên Hệ thống theo phân cấp quản lý.

18. Tổng công ty Điện lực Hà Nội:

- Tiếp tục mở rộng triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu khách hàng trực tuyến, đẩy mạnh tương tác trực tuyến giữa các công ty điện lực với khách hàng.

- Nâng cấp Website Chăm sóc khách hàng, Ứng dụng EVNHANOI CSKH để cung cấp đến khách hàng sử dụng điện dịch vụ điện cấp 4.

- Phối hợp với đối tác Tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ cổng thanh toán và quét mã vạch QR trong thanh toán chi phí dịch vụ điện và tiền điện.

19. Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội:

- Tiếp tục mở rộng triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu khách hàng trực tuyến, đẩy mạnh tương tác trực tuyến giữa công ty với khách hàng.

- Phối hợp với đối tác ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán trong thanh toán chi phí dịch vụ nước.

20. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT Hà Nội:

Tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh triển khai hệ thống giải pháp TTKDTM qua cổng thanh toán VNPT Pay và cung cấp đầy đủ những tiện ích như các tính năng cơ bản của dịch vụ thanh toán, giúp khách hàng có thể thanh toán các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, nộp học phí, thanh toán phí, lệ phí cho dịch vụ y tế và các dịch vụ thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

21. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động thương mại điện tử; xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến cạnh tranh, phát triển.

- Chủ động cập nhật các công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kết nối khách hàng, bán hàng đa kênh.

- Ưu tiên sử dụng các hình thức, công cụ TTKDTM trong quá trình cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại các địa điểm bán hàng và trên môi trường mạng. Thực hiện chính sách ưu đãi bán hàng đối với trường hợp người tiêu dùng TTKDTM.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị quản lý xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ được giao gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố định kỳ 6 tháng, 1 năm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2912/UBND-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 07/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2912/UBND-KT

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449109