• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2918/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 2918/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2918/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 27/01/2018 của Công ty Cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bdanh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng ti trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Đ.T).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 2918/QLD-ĐK ngày 08/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liu

1

GUMAS

VD-18097-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Aluminium hydroxide (Aluminum hydroxide)

BP 2007

Il Yang Pharm. Co., Ltd

182-4 Hagal-Ri, Kihung - Eup, Yongin- City, Kiunggi-do, Korea

Korea

2

GUMAS

VD-18097-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Magnesium hydroxide

BP 2007

Il Yang Pharm. Co., Ltd

182-4 Hagal-Ri, Kihung - Eup, Yongin- City, Kiunggi-do, Korea

Korea

3

GUMAS

VD-18097-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Simethicone

BP 2007

RioCare India Pvt. Ltd

Plot No. R-39, TTC Industrial Area, Midc Rabale, Navi Mumbai - 400 701. Maharashtra, India.

India

4

GYGARIL-5

VD-18098-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Enalapril maleate

BP 2007

CHANGZHOU PHARMACEUTICAL FACTORY

No.2, Cailing-lu, Changzhou, Jiangsu Province, PR China

China

5

PIZAR-6

VD-18099-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Ivermectin

BP 2007

QINGDAO KINGWISH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

1811 Room, No.2 Donghai Mid Road, Huanhai Mansion, Qingdao, China

China

6

RAZOPRAL

VD-18100-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Pantoprazole sodium sesquihydrate

In-house

Parth Overseas

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai.

India

7

SOUZAL

VD-18101-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Rabeprazole Sodium

In-house

Lee Pharma Limited

Survey No. 10/G-1, Gadda potharam (Village), Jinnaram (Mandal) Medak (Dist.), -502319, AP, India.

India

8

ARTHUR

VD-17746-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Trimebutine maleate

In-house

LUNA CHEMICALS CO., LIMITED.

1502-1503, No.310 North Zhong Shan Rd., Hangzhou, China.

China

9

PEXIFEN- 20mg

VD-17747-12

26/01/2019

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Piroxicam beta cyclodextrin

In-house

ZHONGBAO CHEMICALS CO., LTD.

13F/E-8 Building, Westport New Terrtories, No.206 Zhenhua Road, Hangzhou, 310030 China

China

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2918/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2918/QLD-ĐK

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374825