• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 2936/TCT-CS năm 2013 viết ngắn gọn địa chỉ người mua trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2936/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/TCT-CS
V/v: Viết ngắn gọn địa chỉ người mua trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 238421CT-QLAC ngày 01/07/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc viết ngắn gọn địa chỉ người mua trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 23842/CT-QLAC ngày 01/07/2013, theo đó đối với các trường hợp địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn địa chỉ của người mua nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác địa chỉ doanh nghiệp và phải phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2936/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2936/TCT-CS

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210098