• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2941/TCT-KK năm 2015 khai bổ sung thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2941/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2941/TCT-KK
V/v giải quyết khai bổ sung thuế GTGT khâu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trung Hòa
(Đ/c: Khối 4 Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum)

Trả lời công văn số 07/CV-TH ngày 01/7/2015 của Công ty TNHH Trung Hòa về việc đề nghị giải quyết khai bổ sung thuế GTGT khâu nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Ngày 19/6/2015, Tổng cục Thuế có công văn trả lời Cục Thuế tỉnh Kon Tum số 2440/TCT-KK (đính kèm) hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào liên quan đến chứng từ nhập khẩu với nội dung: “… Công ty TNHH Trung Hòa không được kê khai, khấu trừ bổ sung đối với các chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu phát sinh năm 2013 còn bỏ sót, chưa kê khai khấu trừ”.

Đề nghị Công ty TNHH Trung Hòa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Trung Hòa được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum
(để hướng dẫn đơn vị thực hiện);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2941/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 22/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2941/TCT-KK

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287194