• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2951/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2951/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT tháng/quý năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Kandenko tại thành phố Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/CV-GTGT ngày 02/6/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Kandenko tại thành phố Hồ Chí Minh (Mã số thuế 0107502933-001) về việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng/quý năm 2020, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tương tự trường hợp của Chi nhánh, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 291/TCT-KK ngày 25/01/2019 trả lời Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Kandenko tại thành phố Hồ Chí Minh được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2951/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 23/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2951/TCT-KK

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448980