• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2963/TCT-KK năm 2020 về khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2963/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2963/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam

Trả lời công văn số WU-2020-0103 ngày 26/3/2020 của Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam (mã số thuế 3700262165; địa chỉ: số 7 đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) giữa Công ty và Chi nhánh tại thành phố Hà Nội (mã số thuế 3700262165-002), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có các Công văn số 4398/TCT-KK ngày 29/10/2019 và số 2706/TCT-KK ngày 05/7/2019 trả lời Công ty về việc lập hóa đơn và khai, nộp thuế GTGT; có gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương (nơi Công ty đóng trụ sở chính) và Cục Thuế thành phố Hà Nội (nơi Chi nhánh của Công ty đóng trụ sở) để biết.

Trường hợp Công ty còn vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty và Chi nhánh để được hướng dẫn giải quyết cụ thể theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Các Cục Thuế: Hà Nội, Bình Dương (để hỗ trợ người nộp thuế);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2963/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 24/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2963/TCT-KK

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448982