• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 2969/LĐTBXH-VP năm 2014 về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2969/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2969/LĐTBXH-VP
V/v phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố;
- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực hiện Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp như sau:

1. Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý người lao động nước ngoài đến từ các quốc gia đang có dịch Ebola; kịp thời cách ly, điều trị khi phát hiện người lao động nước ngoài có biểu hiện nhiễm bệnh; cung cấp thông tin và khuyến cáo phòng chống bệnh Ebola cho các đối tượng này khi đến Việt Nam.

2. Đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

- Các doanh nghiệp rà soát, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) trước ngày 20/8/2014 về số lao động do doanh nghiệp đưa sang làm việc tại các khu vực có dịch bệnh nói riêng (nếu có) và khu vực Châu Phi nói chung.

- Tuyên truyền cho người lao động đang sống, làm việc tại các khu vực có dịch bệnh để chủ động phòng, chống.

- Không đưa lao động sang các khu vực đang có dịch bệnh cũng như các khu vực có khả năng lây nhiễm cao.

- Trường hợp nghi ngờ có biểu hiện nhiễm vi rút Ebola, yêu cầu người lao động thông báo ngay cho người sử dụng lao động, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước sở tại và các cơ quan y tế để được cách ly và điều trị.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và yêu cầu các Sở, Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để biết);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2969/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 14/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2969/LĐTBXH-VP

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244341