• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Công văn 2980/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2980/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa ch: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởn
g (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy H
ùng

 


DANH MỤC NGUYÊN LIÊU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm công văn số 2980/QLD-ĐK ngày 09/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT (1)

Tên thuốc (2)

SĐK (3)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (4)

Tên NSX (5)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối...) (6)

Tiêu chuẩn (7)

Tên NSX nguyên liệu (8)

Địa chỉ cơ sở sản xuất (9)

Nước sản xuất (10)

1

Acarfar

VD-24153-16

23/03/2021

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Acarbose

BP 2010

Zhejiang Zhebei Pharmaceutical Co., Ltd.

Sanlitang. Qianyuan Town. Deqing County, Zhejiang. Huzhou Zhejiang

China

2

Povidine

VD-24154-16

23/03/2021

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Povidon Iodine

BP 2010

ISP (Singapore) Pte. Ltd.

200 Panda Loop #07-01/02 Pantech 21 Singapore 128388

Singapore

3

Diclofen

VD-25150-16

05/09/2021

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Diclofenac Sodium

BP 2010

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd.

East Changhong Road,
Tangyin. Henan

China

4

Diurefar

VD-25151-16

05/09/2021

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Furosemide

BP 2010

Ipca Laboratories Limited

142-AB, Kandivli Industrial Eastat, Kandivli (West).
Mumbai - 400 067

India

5

Domperidon

VD-25152-16

05/09/2021

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Domperidone maleate

DĐVN IV

Megafine Pharma (P) Ltd.

Sethna, 4th Floor, 55 Maharshi Karve Road, Marine Lines,
Mumbai- 400 -002

India

6

Trihexyphenidyl

VD-25153-16

05/09/2021

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Trihexyphenidyl Hydrochloride

USP 35

Olon S.P.A.

Stabilimento di
Garbagnate MiIanese
Via Milano, 186.
20024 Garbagnate Milanese (Ml)

Italy

7

Nacofar

VD-25672-16

15/11/2021

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Sodium Chloride

USP 35

Dominion Salt Limited

89 Totara Street. Mount Maunganui 3116

New Zealand

8

Folicfer

VD-26133-17

06/02/2022

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Ferrous Fumarate

USP 35

Dr Paul Lohmann GmbH KG

Hauptstrasse 2 - D 31860 Emmerthal

Germany

9

Folicfer

VD-26133-17

06/02/2022

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Folic Acid

USP 35

DSM Nutritional Products Ltd.

P.O. box 2676, Ch-4002 Basael

Switzerland

10

Stomafar

VD-26786-17

22/06/2022

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Dried Aluminum Hydroxide

USP 35

SPI Pharma

40 Cape Henlopen Drive Lewes, DE 19958 USA

USA

11

Stomafar

VD-26786-17

22/06/2022

Công ty C phn Dược phm Dược liệu Pharmedic

Magnesium Hydroxide

USP 35

SPI Pharma

40 Cape Henlopen Drive Lewes, DE 19958 USA

USA

12

Eumoxin 250

VD-25676-16

15/11/2021

Công ty C phn Dược phm Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T

Amoxicillin trihydrate

BP2013

The United Laboratories (Inner Mongolia) Co., Ltd

No 1. South Section, Fuyuan Road, Economy & Technology Park Bayannaoer City, Inner Mongolia-015000

China

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2980/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2980/QLD-ĐK

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375033