• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Công văn 2992/UBND-KSTTHC năm 2013 liên quan đến Báo cáo và việc giải quyết các thủ tục hành chính do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2992/UBND-KSTTHC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2992/UBND-KSTTHC
V/v Liên quan đến Báo cáo và việc giải quyết các thủ tục hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Qua xem xét Báo cáo của các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phê bình Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân quận 10, Bình Tân đã không gửi báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; Nhắc nhở Thủ trưởng các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, quận 12, huyện Nhà Bè gửi báo cáo không đúng thời gian quy định; yêu cầu các đơn vị phải khắc phục, thực hiện đúng theo quy định.

2. Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị có thủ tục hành chính đang giải quyết nhưng đã quá hạn trả kết quả trong quý II năm 2013, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Công Thương; Sở Y tế; Ban Quản lý Khu Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận 7, 11, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Huyện Cần Giờ có báo cáo giải trình cụ thể về nguyên nhân quá hạn giải quyết (nguyên nhân chủ quan, khách quan), đồng thời đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục ngay hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) trước ngày 05 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ);
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, (KSTT).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Luận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2992/UBND-KSTTHC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Võ Văn Luận
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2992/UBND-KSTTHC

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195684