• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 30/CN-KSLK năm 2019 về vướng mắc hồ sơ khoáng sản xuất khẩu do Cục Công nghiệp ban hành

Tải về Công văn 30/CN-KSLK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CN-KSLK
V/v vướng mắc hồ sơ khoáng sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Giám sát về Hải quan-Tổng cục Hải quan

Trả lời Văn bản số 60/GSQL-GQ1 ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Cục giám sát về Hải quan-Tổng cục Hải quan về vướng mắc hồ sơ khoáng sản xuất khẩu liên quan đến mặt hàng “Hạt phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất nhựa” HS 3824999990, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Do không có thông tin đầy đủ về quy trình sản xuất, thành phần hóa học của mặt hàng “Hạt phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất nhựa” mô tả trong Văn bản số 60/GSQL-GQ1 nêu trên của Cục Giám sát về Hải quan nên Cục Công nghiệp không đầy đủ cơ sở cho ý kiến việc mặt hàng này có chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 12/2016/TT-BCT hay không.

Tuy nhiên, trong trường hợp Cơ quan Hải quan phân tích, phân loại mặt hàng “Hạt phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất nhựa” thuộc mã HS 3824999990 thì mặt hàng sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 12/2016/TT-BCT .

Trên đây là ý kiến của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Cục Xuất nhập khẩu;
- Lưu: VT, KSLK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/CN-KSLK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghiệp   Người ký: Nguyễn Ngọc Thành
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 30/CN-KSLK

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407946