• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 300/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 300/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/BXD-KTXD
V/v: thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013.

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 8026/DKVN-XD ngày 06/11/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

1. Các căn cứ để các bên thương thảo tại Phần 1 (các căn cứ ký kết hợp đồng của Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 06/2010/HĐ-LDNS giữa Ban quản lý dự án công trình Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) thực hiện theo quy định tại các Thông tư, Nghị định của Nhà nước quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng trong hoạt động xây dựng; theo các quy định của Nhà nước về xây dựng thì hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có khối lượng bổ sung khối lượng phát sinh (tăng hoặc giảm) hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký.

2. Theo quy định nêu trên thì sau khi Nhà thầu đã thực hiện đúng, đủ các cam kết trong hợp đồng thì bên A phải thanh toán cho Nhà thầu số tiền bằng giá hợp đồng được các bên thỏa thuận; trường hợp khối lượng công việc thay đổi thì các bên thương thảo điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo nguyên tắc không trái Hồ sơ lựa chọn Nhà thầu (trường hợp chỉ định thầu), Hồ sơ mời thầu (trường hợp đấu thầu).

Căn cứ ý kiến trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TCT Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 300/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 25/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 300/BXD-KTXD

347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
218164