• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

 

Công văn 3000/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ tiền vé máy bay đến/rời Việt Nam của người lao động nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3000/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3000/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ tiền vé máy bay đến/rời Việt Nam của người lao động nước ngoài.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4472/CT-TNCN ngày 02/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phản ánh vướng mắc về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi hỗ trợ vé máy bay đến/rời Việt Nam cho người lao động nước ngoài làm việc tại giàn khoan ngoài khơi Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Những vướng mắc Cục Thuế phản ánh đã có hướng dẫn tại công văn số 6375/BTC-TCT ngày 15/5/2014 của Bộ Tài chính về việc thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ tiền vé máy bay đến/rời Việt Nam của người lao động nước ngoài. Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6375/BTC-TCT ngày 15/5/2014 của Bộ Tài chính nêu trên và áp dụng cho thời gian trước và sau ngày 01/10/2013.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3000/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 04/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3000/TCT-TNCN

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243403