• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 3010/BGTVT-VT năm 2020 về hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 3010/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3010/BGTVT-VT
V/v: Hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 1151/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hạn chế các chuyến bay quốc nội đi và đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Công văn số 2275/UBND-GT ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi và đến thành phố Hải Phòng để phòng dịch Covid - 19, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Ngày 29 tháng 3 năm 2020, Bộ GTVT đã có ban hành Công văn số 2915/BGTVT-VT và Công văn số 2917/BGTVT-VT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19, trong đó Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đến thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bộ GTVT trân trọng thông báo để Quý Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quý Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được biết./.

Gửi kèm văn bản:

- Công văn s 2915/BGTVT-VT ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải;

- Công văn số 2917/BGTVT-VT ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3010/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3010/BGTVT-VT

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438808