• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3025/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3025/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3025/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4500/CTQNI-TTKT5 ngày 04/6/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Công ty cổ phần mặt trời Vân Đồn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng, ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5580/TCT- KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5580/TCT- KK nêu trên.

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c)
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3025/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3025/TCT-KK

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448985