• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 3041/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc C/O theo Hiệp định thương mại tự do do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3041/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 3041/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
(Đ/c: Xã Trung Giã, Sóc Sơn, Tp Hà Nội)

Trả lời công văn số YMVN-201711 của Công ty nêu vướng mắc liên quan đến việc cấp C/O theo Hiệp định thương mại tự do, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên đều có quy định về mẫu C/O, trong đó có thông tin về số tham chiếu của từng C/O mà cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu cung cấp khi phát hành C/O cho hàng hóa xuất khẩu. Số seri trên C/O là thông tin quản lý riêng của từng cơ quan cấp.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3041/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3041/GSQL-GQ4

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369476