• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 3043/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3043/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3043/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng
(Số 31 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 1203/CV-TA ngày 15/7/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng về chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội, đề nghị quý Tòa liên hệ với Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn.

2. Các văn bản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời (công văn số 3789/LĐTBXH-LĐTL ngày 16/10/2008 và công văn số 2042/LĐTBXH-TĐTL ngày 19/6/2012) căn cứ vào hồ sơ của từng trường trường hợp cụ thể của cá nhân, đơn vị. Vì vậy, các văn bản này không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi quý Tòa xem xét, nghiên cứu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3043/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3043/LĐTBXH-LĐTL

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204341