• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 3053/BGTVT-VP năm 2020 thực hiện chế độ làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 3053/BGTVT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3053/BGTVT-VP
V/v thực hiện chế độ làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện chế độ làm việc như sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (có văn bản kèm theo) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

2. Kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến 0 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2020 (15 ngày), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ trừ những trường hợp cần thiết như trực cơ quan, đơn vị; sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải bắt buộc phải duy trì và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Tăng cường làm việc, họp trực tuyến. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại công sở, nơi làm việc.

3. Đối với các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, trọng điểm của ngành như dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, dự án vành đai 3 trên cao TP.Hà Nội đoạn Mai Dịch - Thăng Long, dự án thu phí đường bộ tự động không dừng, dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)...: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tham mưu của Bộ (Vụ KHĐT, Vụ Đối tác Công tư, Cục QLXD&CLCTGT...), Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục HKVN, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có liên quan bố trí hợp lý cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan, hiện trường và tại nhà, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Văn phòng UBATGTQG;
- Lưu VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3053/BGTVT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3053/BGTVT-VP

51

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443924