• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Công văn 3054/NHNN-TT năm 2020 về miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3054/NHNN-TT
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3054/NHNN-TT
V/v miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một số nội dung sau:

1. Miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thực chi trả trực tiếp tới tài khoản theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg .

2. Miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Thanh toán) để tổng hợp và phối hợp nghiên cứu, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBTWMTTQVN;
- Bộ LĐTBXH;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- VP, TTh, CNTT, TTGSNH;
- Ngân hàng CSXH;
- Napas;
- Lưu VP, TT (3 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Kim Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3054/NHNN-TT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3054/NHNN-TT

381

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441242