• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Công văn 3055/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3055/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3055/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 897 CT/TCKT ngày 3/11/2014 của Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp dự án bị kéo dài tiến độ như nêu tại văn bản số 897 CT/TCKT hoặc áp dụng định mức không phù hợp thì chủ đầu tư lập dự toán chi phí quản lý dự án theo quy định trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3055/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3055/BXD-KTXD

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259221