• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 3062/CT-TTHT năm 2015 về thời điểm lập hóa đơn tính thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3062/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/CT-TTHT
V/v: Thời điểm lập hóa đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2015.

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Hải Thành - Kotobuki
Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0310593374

 

Trả lời văn bản ngày 11/02/2015 của Công ty về thời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp tiệc cho khách hàng nhận được một khoản tiền ứng trước của khách hàng thì khi nhận tiền Công ty phải lập hóa đơn tính thuế theo quy định

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT1;
- Lưu (TTHT, HC).
430-1761300/14-TPVu


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3062/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 09/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3062/CT-TTHT

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278926