• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 3065/BGTVT-VT năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 3065/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3065/BGTVT-VT
V/v: Đón khách du lịch Nga đến Vit Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter).

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tại Công văn số 2412/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyn, hướng dẫn các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải quán triệt sâu sc và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19.

2. Cục Hàng không Việt Nam:

- Thông báo đến các hãng hàng không về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid - 19.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid - 19.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Gửi kèm văn bản: Công văn số 2412/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, VH,TT&DL;
- Cổng TTĐT GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3065/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3065/BGTVT-VT

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439003