• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 3072/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3072/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3072/BXD-KTXD
V/v vận dụng suất vốn đầu tư XDCT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2025/SXD-KTXD ngày 28/10/2014 của Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng về việc vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố trong việc thực hiện xử phạt hành chính theo khoản 9, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Suất vốn đầu tư XDCT do Bộ Xây dựng công bố được tính toán trên cơ sở mặt bằng giá cả bình quân trên cả nước đối với các loại công trình xây dựng mới có tính chất phổ biến, điều kiện địa chất bình thường, mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến. Vì vậy, khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư XDCT do Bộ Xây dựng công bố trong việc thực hiện xử phạt hành chính theo khoản 9, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng công trình, mặt bằng giá đầu tư (quy mô công suất, công năng sử dụng, địa điểm và thời điểm đầu tư XDCT, …) để tính toán, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình khi vi phạm.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng căn cứ ý kiến trên để thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3072/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3072/BXD-KTXD

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258849