• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3075/CT-TTHT năm 2015 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3075/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3075/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015.

 

Kính gửi: Công ty TNHH Aurecon TP.HCM
Địa chỉ: Phòng 1304, lầu 13 TN Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3
Mã số thuế: 0102193946

 

Trả lời văn thư số CV001-15/AUV-ACC ngày 10/3/2015 của Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Bghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“ ...

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã /số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty theo trình bày thành lập năm 2007 có có trụ sở chính tại TP.Hà Nội và chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh. Năm 2015, Công ty chuyển trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh và được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 411043002746 ngày 05/02/2015.

Căn cứ thông báo số 1673/TB-CTKK&KTT ngày 15/01/2015 của Cục Thuế TP.Hà Nội thì Công ty phải có trách nhiệm nộp các tờ khai, số thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 cho Cục Thuế TP.Hà Nội và nộp các tờ khai, số thuế tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh từ tháng 01/2015.

Đối với hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trước ngày 5/2/2015 ghi địa chỉ trụ sở cũ tại Hà Nội (kể cả các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trước ngày 01/1/2015 chưa kê khai kịp trong các kỳ kê khai tháng 12/2014 trở về trước) thì Công ty vẫn được kê khai vào kỳ kê khai tháng 1/2015 trở đi tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về thuế TNCN: Đề nghị Công ty nêu cụ thể vướng mắc để Cục Thuế TP có căn cứ trả lời.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu: (VT,TTHT).
613-2246355-ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3075/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3075/CT-TTHT

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278929