• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 3083/TCT-DNNCN năm 2019 về xử lý phản ánh kiến nghị về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3083/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3083/TCT-DNNCN
V/v: xử lý phản ánh kiến nghị về thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Phạm Hồ Điệp
Địa chỉ: t21, cụm 1, Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5834/VPCP-KSTT ngày 03/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý phản ánh kiến nghị của ông Phạm Hồ Điệp về thủ tục hành chính đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản.

Theo nội dung báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 56831/CT-KTNB ngày 19/07/2019 thì Chi cục Thuế quận Long Biên đã xử lý xong những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính về khai, nộp thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, người nộp thuế không còn vướng mắc hay ý kiến khác và đã thống nhất thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Phạm Hồ Điệp được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph; (kèm CV 56831/CT-KTNB của CT TP.Hà Nội để b/c)
-
Lãnh đạo Bộ Tài chính; (kèm CV 56831/CT-KTNB của CT TP.Hà Nội để b/c)
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Chi cục Thuế quận Long Biên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lý Thị Hoài Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3083/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 06/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3083/TCT-DNNCN

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422128